Spółdzielnia Socjalna SMAK powstała z inicjatywy Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski oraz Stowarzyszenia My Kobiety z Olszyn. Siedziba spółdzielni znajduje się w budynku Szkoły Podstawowej w Olszynach. Wpis do rejestru przedsiębiorców Spółdzielnia uzyskała 3 listopada 2017 r.

Głównym profilem działalności spółdzielni jest świadczenie usługi żywienia dzieci w szkołach zlokalizowanych na terenie Gminy.

Na rozpoczęcie działalności Spółdzielnia otrzymała dofinansowanie w ramach realizowanego projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Tarnowski” realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 9 Region Spójny Społecznie, Działanie 9.3 Wsparcie Ekonomii Społecznej współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Kwota przyznanego dofinansowania to 116 860 zł. W ramach przyznanych środków został zakupiony niezbędny sprzęt potrzebny do prawidłowego funkcjonowania spółdzielni.

Zmień rozmiar czcionek
Przełącz wysoki kontrast