Dożywianie dzieci w przedszkolach i szkołach odbywa się w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Pomoc w formie dożywiania przysługuje rodzinom, w których dochód netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1 200,00 zł.

Wniosek o przyznanie pomocy w formie dożywiania wraz z kompletem dokumentów należy złożyć do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzepiennik Strzyżewskim.

Szczegółowe informacje o możliwości otrzymania pomocy w formie dożywiania można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzepienniku Strzyżewskim – parter lub telefoniczne 14 65 35 519.

Zmień rozmiar czcionek
Przełącz wysoki kontrast